Rozliczanie pracy kierowcy

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców na podstawie pobierania danych z kart i tachografów cyfrowych oraz analizy tarcz w celu zbadania aktywności kierowcy podczas kierowania pojazdem, dyżuru i odpoczynku.

Profesjonalna obsługa za pomocą oprogramowania 4Trans (Tachoscan) zapewni Państwu bezpieczeństwo i spokój podczas kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Celem przybliżenia oferty poniżej przedstawiamy przykładowe raporty z dokonanej analizy danych, które pozwolą na szczegółową kontrolę nad czynnościami kierowcy.

Na życzenie przedsiębiorcy dokonujemy również audytu w zakresie prawidłowej dokumentacji dla kierowcy: umowy o pracę wraz z obligatoryjnymi składnikami, aneksu do umowy, regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz nadzoru nad prowadzeniem odpowiednich dokumentów w aktach osobowych oraz wymaganej dokumentacji przedsiębiorcy: licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego, zaświadczenia na potrzeby własne i inne.

Rozpoczynając współpracę z przedsiębiorcą ustalamy prawidłowy system pracy dostosowany do profilu działalności firmy.

Ponadto proponujemy profesjonalne rozliczanie należności z tytułu:

  • wynagrodzenia dla kierowcy
  • podróży służbowych
  • ryczałtu na pokrycie noclegu i innych

Cena usług jest ustalana indywidualnie, w zależności od pakietu świadczonych usług.
Dla członków GSPD jest gwarantowany upust.
Za wszelkie czynności ponosimy odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy.

Zapraszamy do współpracy!

Dokonaj analizy pracy swoich kierowców

Prowadź bezpiecznie działaność transportową!