Kabotaż

Kabotaż w transporcie drogowym

Usługa kabotażu w transporcie drogowym oznacza przewóz między miejscami położonymi na terenie kraju Unii Europejskiej przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą.

Przykład: polski przewoźnik dokonuje przewozu na terenie Niemiec
Załadunek: Berlin
Rozładunek: Monachium

TUIR WARTA SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego dokonującego przewozu środkami transportowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony bez licencji oraz powyżej 3,5 tony z licencją kabotażowego transportu przesyłek:

  • zgodnie z przepisami prawa miejscowego,
  • na podstawie listu przewozowego wystawionego zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność, którą ponosi za:

  • szkody rzeczowe, które nastąpiły między przyjęciem przesyłki a jej wydaniem,
  • szkody finansowe, powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie

Suma ubezpieczenia na terenie Niemiec:

  • 600 000 EUR na jedno zdarzenie,
  • 1 200 000 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Przewoźniku, pamiętaj…

Zgodnie z obowiązującymi przepisami usługę kabotażu na terenie krajów Unii Europejskiej można wykonać trzy razy w ciągu tygodnia, po czym należy opuścić to terytorium kraju.
Przy wykonywaniu usług kabotażowych na terytorium Niemiec obowiązkowo należy posiadać odrębne ubezpieczenie na 600 000 eur na jedno zdarzenie.
Obowiązek posiadania polisy wynika z niemieckiej ustawy o transporcie drogowym towarów Güterkraftverkehrsgesetz (GÜKG) z dnia 2 września 2004 r. § 7 a. Ustawa określa również minimalną wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości 600 000 eur oraz 1200 000 eur na wszystkie zdarzenia.