Dobór systemu czasu pracy

Nasi specjaliści przed rozpoczęciem analizy danych kierowców dokonują wyboru odpowiedniego systemu pracy, który reguluje Ustawa o czasie pracy kierowców, gdzie wyróżniamy:

  • podstawowy
  • równoważny
  • przerywany
  • zadaniowy
  • przerywano-równoważny

Stosowanie właściwego systemu pracy gwarantuje przejrzystość w prowadzeniu działalności gospodarczej i przejrzystość rozliczania godzin pracy kierowcy.

Kolejnym etapem jest ustalenie okresu rozliczeniowego. Te niezbędne elementy, muszą być ujęte w regulaminie pracy lub umowie o pracę z kierowcą.