kornelia-lewandowska

Jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Ekonomia o specjalności: Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy. Tytuł magistra ekonomii uzyskałam broniąc pracy pod tytułem „Analiza porównawcza uwarunkowań funkcjonowania transportu drogowego na przykładzie wybranych państw” z oceną bardzo dobrą.

Od 2003 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu III kadencji Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Katowicach, które zrzesza podmioty gospodarcze wykonujące licencjonowany międzynarodowy i krajowy transport drogowy oraz na potrzeby własne.

Na przełomie lat pełniąc funkcje zarządzające w firmach transportowych polskich i zagranicznych nabyłam duże doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzenia tej działalności poparte również działalnością społeczną m.in:

2003 – nadal Członek Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami przy „Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie, gdzie mi.in omawiane są aktualne regulacje prawne i problemy występujące w poszczególnych regionach Polski

2005 – nadal Delegat III kadencję „Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie

2007 – nadal Przewodnicząca III kadencję regionu Śląskiego „Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie

2006 – nadal Członek Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Śląskim Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach z ramienia Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, gdzie omawia się działalność nadzoru rynku transportowego oraz aktualne problemy firm transportowych oraz interpretacje przepisów, które są przybliżane przedsiębiorcom, głównie dotyczy to regulacji prawnych

2009 – nadal Członek Forum Transportu Drogowego – Platformy konsultacyjno-doradczej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w zakresie funkcjonowania przepisów regulujących transport drogowy, gdzie omawiane są projekty aktów prawnych – ustaw regulujących działalność transportową

2012 – nadal Członek Komisji ds. transportu i spedycji przy Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w Warszawie, gdzie opracowuje się różnego rodzaju dokumenty występujące w transporcie drogowym

2013 – nadal Członek Komisji Egzaminacyjnej na Certyfikat kompetencji zawodowych przy Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie z ramienia Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych

2013 – nadal Agent ubezpieczeniowy wyłączny TUiR WARTA S.A.

2014 – nadal Uczestnik Komisji Infrastruktury przy Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej reprezentując stronę społeczną

2006 – nadal Wykładowca w ośrodkach szkoleniowych z zakresu:

 • przepisy regulujące krajowy oraz międzynarodowy transport drogowy
 • dostęp do zawodu przewoźnika
 • dostęp do rynku w zakresie transportu drogowego
 • spedycja i pośrednictwo
 • prawo cywilne
 • ubezpieczenia
 • konwencje międzynarodowe
 • organizacja przewozów do UE i poza TIR i ATP
 • dokumenty do przekroczenia granicy: zezwolenia jednorazowe oraz stałe EKMT/CEMT
 • czas pracy kierowcy 561/2006
 • ewidencja czasu pracy, umowy o pracę ,regulaminy,delegacje
 • szkolenia kierowców w kategorii C i D 

 

Odznaczenia

Medal Brązowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnią służbę Postanowienie z dnia 05.09.2012 r. Legitymacja Nr 426-2012-56

Srebrna Odznaka Honorowa „Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce” w Warszawie „Zasłużony dla ZMPD” Decyzja z dnia 09.10.2012 r. Legitymacja Nr S/057

Certyfikaty

11.07.2003 r. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie rzeczy-egzamin państwowy zdany w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie 

07.06.2008 r. Attestato di possesso di capacita professionale per dirigere l”attivita di transporto di merci su strada sul teritorio nazionale e internazionale – Italia Zaświadczenie o posiadaniu zdolności zawodowych do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego w kraju i za granicą – Włochy Associazione Professionale Polizia Locale D”Italia Włochy- Rimini „Autotrasporto” I trasporti commerciali nazionali ed internazionali di merci su strada”