Kurs:
Certyfikat kompetencji
Zawodowych CPC
Więcej o kursie...
Najbliższy termin kursu: 01-03.02. oraz 08-10.02.2019 r.
z językiem angielskim w transporcie i spedycji
Egzamin: marzec/kwiecień2019 r.