Kurs:
Certyfikat kompetencji
Zawodowych CPC
Więcej o kursie...
Najbliższy termin kursu: 22-24.03. oraz 05-07.04.2019 r.
z językiem angielskim w transporcie i spedycji
Egzamin: kwiecień/maj 2019 r.